Khiếu kiện(AAT appeal) - Title

Khiếu kiện(AAT appeal) - Title

Khiếu kiện(AAT appeal) - Title

Khiếu kiện(AAT appeal) - Title

Khiếu kiện(AAT appeal) - Title
Khiếu kiện(AAT appeal) - Title

Khiếu kiện(AAT appeal)

Slogan

NÊN LÀM GÌ KHI BỊ TỪ CHỐI VISA

Visa bị từ chối nhưng vẫn chưa phải là kết thúc tất cả. Bạn muốn nộp đơn khiếu kiện để xin cứu xét hồ sơ của mình nhưng không biết phải làm như thế nào hay bắt đầu từ đâu?...

Khiếu kiện (AAT APPEAL) là gì?

Visa bị từ chối nhưng vẫn chưa phải là kết thúc tất cả. Bạn cần hiểu, bạn có quyền nộp đơn khiếu kiện lên Tòa án để xin xét lại hồ sơ của bạn. Cố vấn di trú Quang Nguyen...
Hotline tư vấn miễn phí: +61 424 778899
Top