BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021 - Title

BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021 - Title

BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021 - Title

BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021 - Title

BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021 - Title
BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021 - Title

BREAKING NEWS! DỰ KIẾN THAY ĐỔI VISA HÔN NHÂN 2021

Thông tin chi tiết về dự luật dự kiến của Nghị sĩ Jullian Hill đã được công bố hôm nay, 3/12/2020, nhằm mục tiêu là những thay đổi cho các diện visa Offshore đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid19.

Dự luật dự kiến sẽ có thay đổi cho 1 loại visa duy nhất – subclass 309 – thay đổi này sẽ cho phép cấp visa ngay cả khi đương đơn đang ở Úc hoặc ở ngoài nước Úc. Thay vì như trước đây, đương đơn bắt buộc phải ở ngoài nước Úc vào thời điểm cấp Visa.

Thay đổi này sẽ được áp dụng sớm vào đầu năm 2021, nhưng sẽ không được áp dụng cho các diện visa nhóm gia đình khác, chẳng hạn như: Prospective Marriage (subclass 300), Adoption (subclass 102), Child (subclass 101) and Dependent Child (Subclass 445) .

Ngoài ra, chương trình Partner Visa (Visa vợ chồng) sẽ dự kiến có những thay đổi đáng kể trong năm 2021: về ngân sách số lượng hồ sơ được xét duyệt và những điều kiện cơ bản đổi với diện visa này, ví dụ như:

- Sẽ có thêm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh.

- Việc xin visa có thể được tách làm 2 bước: bước 1 người bảo lãnh phải nộp đơn xin xét duyệt đủ điều kiện để bảo lãnh. Bước 2: đương đơn có thể chính thức nộp đơn xin xét duyệt Visa. Nếu đương đơn đang ở Úc sẽ được cấp bridging Visa để ở lại Úc chờ đợi tời khi có kết quả chính thức.

 

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: +61 424 778899
Top