CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO. - Title

CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO. - Title

CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO. - Title

CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO. - Title

CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO. - Title
CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO. - Title

CHÍNH PHỦ ÚC MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN CHO LAO ĐỘNG TẠM THỜI CÓ TAY NGHỀ CAO.

Chính phủ Úc dự kiến sẽ đưa ra những thay đổi quan trọng đối với visa được đề cử của nhà tuyển dụng, bao gồm visa Temporary Skill Shortage (TSS) subclass 482 và visa Employer Nomination Stream, Temporary Residence Transition (TRT) subclass 186.
Động thái này nhằm mục đích đơn giản hóa và làm rõ con đường đến thường trú nhân vĩnh viễn cho những người mang visa TSS, đồng thời cung cấp sự đảm bảo hơn cho các nhà tuyển dụng và lao động có tay nghề, đồng thời tăng cường khả năng thu hút và giữ chân nhân tài thiết yếu của Úc.
Theo các sửa đổi, những điều chỉnh đáng kể sẽ áp dụng đối với các loại visa bao gồm: TSS, TRT và Employer Nomination Stream.

Temporary Skill Shortage (subclass 482)

Kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, Chính phủ Úc dự kiến sẽ loại bỏ giới hạn đối với các đơn xin visa Dòng ngắn hạn được nộp trong nước Úc. Thay đổi này cụ thể áp dụng cho các đơn xin visa TSS ngắn hạn mới được khởi xướng vào hoặc sau ngày đã nêu. Những người mang visa Dòng ngắn hạn có visa hết hạn trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 sẽ được yêu cầu rời khỏi Úc để nộp đơn xin visa Dòng ngắn hạn thứ ba.

Chương trình đề cử của nhà tuyển dụng (subclass 186); Các thay đổi đối với Temporary Residence Transition Stream (TRT)

Những thay đổi được đề xuất đối với các yêu cầu của dòng Temporary Residence Transition (TRT) là rất đáng kể, bao gồm các điều khoản như cho phép các nhà tuyển dụng đề cử các cá nhân từ tất cả các dòng visa TSS, bãi bỏ yêu cầu danh sách nghề nghiệp di cư có tay nghề cho các nghề nghiệp được đề cử và giảm yêu cầu đề cử bắt buộc đối với TRT, xuống còn hai trong số ba năm trước khi đề cử.
Những thay đổi khác bao gồm việc sửa đổi các điều kiện tiên quyết nộp visa cho dòng TRT, bao gồm điều chỉnh các miễn trừ về độ tuổi cho các bác sĩ y tế khu vực và những người có thu nhập cao từ 45 tuổi trở lên. Các cập nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lộ trình hai năm cho những ứng viên này trong khi ngừng áp dụng các miễn trừ về độ tuổi liên quan đến COVID-19.
Những thay đổi này đại diện cho một bước nữa trong kế hoạch của chính phủ nhằm thiết lập con đường tiếp cận thường trú nhân vĩnh viễn dễ dàng hơn cho tất cả những người mang visa TSS. Chính phủ Úc tiếp tục tập trung vào cải cách các chương trình visa có tay nghề, phù hợp với sự phát triển của Khung Phác thảo Chiến lược Di cư của Chính phủ và nhằm đáp ứng các kết quả của Đánh giá Hệ thống Di cư năm 2023.

Tin tức này không bao gồm cho tất cả các trường hợp. Bạn nên liên hệ Văn phòng PIEC – cố vấn Di trú Quang Nguyễn để tư vấn cụ thể đến từng hoàn cảnh và để hiểu các yêu cầu riêng của từng cá nhân.

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: +61 424 778899
Top