NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024 - Title

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024 - Title

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024 - Title

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024 - Title

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024 - Title
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024 - Title

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NHẬP CƯ ÚC VÀO NĂM 2024

Những thay đổi chính về nhập cư Úc vào năm 2024 là:

Tạo ra một thị thực Kỹ năng theo Yêu cầu mới với 3 lộ trình được nhắm mục tiêu để khuyến khích sự di chuyển của người lao động di cư trong thị trường lao động. Các luồng thị thực sẽ bao gồm:
  1. Lộ trình Kỹ năng Chuyên môn (Specialist Skills pathway) - dành cho những người di cư có tay nghề cao có lợi cho năng suất quốc gia của Úc với thu nhập hàng năm được đảm bảo ít nhất 135.000 AUD và không ít hơn người lao động Úc trong cùng ngành nghề. Tất cả các ngành nghề ngoại trừ công nhân ngành nghề, người vận hành máy móc và lái xe, và người lao động sẽ đủ điều kiện cho hơi nước này;
  2. Lộ trình Kỹ năng cốt lõi (Core Skills pathway) - dành cho các ứng viên có nghề nghiệp nằm trong danh sách Nghề nghiệp Kỹ năng Cốt lõi mới liên quan đến các ngành nghề được Việc làm và Kỹ năng Úc xác định là thiếu hụt và kiếm được ít nhất Ngưỡng Thu nhập Di cư Có tay nghề Tạm thời ("TSMIT"); và
  3. Lộ trình Kỹ năng Thiết yếu (Essential Skills Pathway) - chương trình này sẽ dành cho những người lao động được trả lương dưới 70.000 AUD với các kỹ năng thiết yếu và vẫn đang được chính phủ phát triển. Người lao động theo con đường này hiện đang được bảo lãnh thông qua các thỏa thuận lao động.
 

Chính phủ sẽ khám phá một bài kiểm tra điểm cải cách cho di cư có tay nghề vĩnh viễn và thị thực Tài năng và Đổi mới (Talent and Innovation visa) cho những người di cư có thể thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực mà Úc quan tâm. 

     
 

Úc thắt chặt các yêu cầu về thị thực du học:

 
 

Thị thực SC485 tốt nghiệp tạm thời (Temporary Graduate SC485 visas) được đơn giản hóa

Úc thắt chặt công việc sau khi học tập và di cư:  

Đóng visa 408 Covid (Pandemic Event 408 Covid visa)


Úc chấm dứt visa “nhân đạo”:  

Phí xin visa sẽ tăng từ tháng 7/2024

 

Một số thay đổi đáng kể có hiệu lực vào ngày 25 tháng 11 năm 2023, bao gồm;


Hợp lý hóa Nhập cư Úc &; Cập nhật Chính sách:
 
  1. Con đường thường trú nhân nhanh hơn:
 
  1. Vị trí linh hoạt:
 
  1. Quy trình kháng cáo:
 
  1. Điểm bổ sung:
 
Tin tức này không bao gồm cho tất cả các trường hợp. Bạn nên liên hệ Văn phòng PIEC – cố vấn Di trú Quang Nguyễn để tư vấn cụ thể đến từng hoàn cảnh và để hiểu các yêu cầu riêng của từng cá nhân.

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: +61 424 778899
Top