HOÀN PHÍ CHO MỘT SỐ LOẠI VISA

HOÀN PHÍ CHO MỘT SỐ LOẠI VISA

HOÀN PHÍ CHO MỘT SỐ LOẠI VISA

HOÀN PHÍ CHO MỘT SỐ LOẠI VISA

HOÀN PHÍ CHO MỘT SỐ LOẠI VISA
HOÀN PHÍ CHO MỘT SỐ LOẠI VISA

THÔNG BÁO CỦA MIA 26/02/2021

Bộ di trú Úc thấu hiểu cho việc mọi nơi trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19, vì vậy, Bộ đã nỗ lực làm việc liên tục để nhanh chóng đưa ra các quyết định nhằm hỗ trợ cho các đương đơn đã và chuẩn bị có visa nhưng chưa thể đến Úc trong thời gian này.
Cố vấn di trú Quang Nguyễn sẽ cập nhật các quyết định mới nhất vừa được công bố vào ngày 26/02/2021:

HOÀN PHÍ VISA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI VISA SC300, SC403, SC417 VÀ SC462
 
Việc hoàn lại phí dịch vụ xét visa (Visa application charge) đang được thực hiện đối với các đương đơn chuẩn bị có visa, hoặc đã đang giữ visa nhưng bị ảnh hưởng bởi sự “giới hạn đi lại” của đại dịch COVID-19 được ban hành vào ngày 20/03/2020. Các diện Visa sẽ được xem xét hoàn phí như sau: Visa bảo lãnh hôn thê/hôn phu subclass 300, Visa lao động tạm thời (chương trình dành cho lao động Thái Bình Dương) Subclass 403, Visa lao động tạm thời (chương trình dành cho lao động thời vụ) Subclass 403, Visa làm việc trong kì nghỉ Subclass 407, Visa Lao động kết hợp với kì nghỉ Subclass 462.
 
Các lưu ý đặc biệt liên quan đến thị thực cần có để được Bộ trưởng xem xét hoàn lại phí xét duyệt hồ sơ như sau:
Đối với Visa bảo lãnh hôn thê/hôn phu subclass 300:
 
Tin tức này không nhằm mục đích bao gồm cho tất cả các trường hợp. Bạn nên liên hệ Văn phòng PIEC – cố vấn Di trú Quang Nguyễn để tư vấn cụ thể đến từng hoàn cảnh và để hiểu các yêu cầu riêng của từng cá nhân.
 
Đại diện di trú cố vấn Quang Nguyễn và cộng sự tại Planet Immigration & Migration Consultancy [0424 778899 & quang@piec.com.au],
Đại diện sắc tộc Việt Nam trong Liên Đòan Di Trú luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ ai có nhu cầu tìm hiểu thêm về con đường định cư Úc.  
MIA: 3308 [Thành viên Viện di trú Úc] - Thành viên Đại Diện Việt Nam Liên Đoàn Di Trú Úc
MARN: 0746874 [Đăng Ký Hiệp Hội Di Trú Úc]

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: +61 424 778899
Top