TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403 - Title

TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403 - Title

TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403 - Title

TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403 - Title

TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403 - Title
TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403 - Title

TỔNG QUAN VỀ VISA SUBCLASS 403

Visa làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) là gì?

Visa Subclass 403, còn được gọi là visa làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế), được thiết kế cho những cá nhân tham gia vào quan hệ quốc tế và hoạt động ngoại giao. Visa này cho phép nhiều loại nguồn, bao gồm:
• Các quan chức chính phủ và gia đình của họ: Cho phép các quan chức chính phủ nước ngoại cấp cao và gia đình của họ sống và làm việc tại Úc. Visa này có thể được gia hạn nhiều lần miễn là nhiệm vụ chính thức tiếp tục.
• Thành viên gia đình của công dân Úc hoặc cư dân cố định: Cho phép vợ chồng và con cái của công dân Úc hoặc cư dân cố định ở lại và làm việc tại Úc.
• Người tham gia các chương trình trao đổi, học tập hoặc nghiên cứu: Hỗ trợ cho những người tham gia các chương trình trao đổi hoặc nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

Ưu điểm của Visa Subclass 403
• Linh hoạt: Có thể sử dụng cho nhiều mục đích quan hệ quốc tế.
• Lưu trú kéo dài: Có thể gia hạn nhiều lần.
• Bao gồm gia đình: Người nộp đơn có thể đưa vợ chồng và con cái theo.
• Lợi ích: Quyền làm việc tương tự như người lao động Úc, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phúc lợi xã hội.
 
Tiêu chuẩn đủ điều kiện
• Mối quan hệ đặc biệt: Phải chứng minh mối quan hệ đặc biệt với chính phủ Úc hoặc nước ngoài.
• Công việc cụ thể: Phải có một công việc ở Úc liên quan đến quan hệ quốc tế.
• Chứng minh gia đình: Nếu nộp đơn như là thành viên gia đình của một công dân Úc hoặc cư dân cố định, cần có chứng minh mối quan hệ.
• Yêu cầu sức khỏe và tính cách: Phải đáp ứng các chuẩn mực sức khỏe và tính cách được đặt ra bởi chính phủ Úc.
 
Các bước đăng ký
1. Điền đơn đăng ký trực tuyến: Gửi đơn đăng ký visa trực tuyến.
2. Nộp các tài liệu: Cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết.
3. Phỏng vấn: Tham dự phỏng vấn nếu cần.
4. Phí visa: Thanh toán phí đăng ký visa.
 
Cập nhật và Thay đổi
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các thay đổi sau đây có hiệu lực:
• Mức thu nhập di cư tạm thời theo diện tay nghề (TSMIT): Tăng từ $70.000 lên $73.150, đảm bảo mức lương công bằng cho lao động tay nghề tạm thời và phản ánh các điều kiện kinh tế hiện tại.
• Quá trình Nộp đơn: Cập nhật để đảm bảo xử lý thông suốt và tuân thủ các yêu cầu bảo hiểm y tế mới cho người nộp đơn và gia đình của họ.

 

Bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí: +61 424 778899
Top